Ooievaar 3

Bediening ICY thermostaat

  • Je kunt de temperatuur naar wens aanpassen met de “-” en “+” toets.
  • Wanneer je de temperatuur instelt, zie je (zolang het ‘C’ symbool knippert) de ingestelde temperatuur.
  • Daarna wordt de actuele temperatuur in de kamer aangegeven.
  • Zolang je aanwezig bent blijft de temperatuur gehandhaafd.
  • Wanneer je de kamer verlaat, zal de temperatuur automatisch naar een (lagere) rusttemperatuur gaan om energie te besparen.
  • Je activeert de thermostaat weer bij binnenkomst door de “-” en “+” toets aan te raken.

Kookplaat uitleg

DE KOOKPLAAT INSCHAKELEN

Schakel de kookplaat in door gedurende enkele seconden op de AAN/UIT toets te drukken. De displays van alle kookzones tonen een (O.) en de stippen knipperen. Als er binnen 60 seconden geen kookzone wordt geselecteerd, zal de kookplaat automatisch uit gaan.

 

DE KOOKPLAAT UITSCHAKELEN

Schakel de kookplaat op elk moment uit door enkele seconden op de AAN/UIT toets te drukken.

De AAN/IJIT toets heeft altijd prioriteit in de uitschakel-functie.

 

EEN KOOKZONE INSCHAKELEN

Druk op de tiptoets van de kookzone die u wilt gebruiken. Het display geeft O aan bij de gekozen kookzone.

Plaats de pan op de kookzone. Selecteer het gewenste vermogen met de + toets of met de - toets.

Om het eten snel aan de kook te brengen, selecteert u het gewenste vermogen en raakt u de P toets aan om de Boost functie te activeren.

 

BOOST FUNCTIE (P)

De Boost functie geeft extra vermogen en is instelbaar voor één zone per keer. Selecteer een kookzone, het vermogen moet op de gewenste stand staan en de (P) toets (Boost) moet aangedrukt zijn. De Boost functie is geactiveerd als er een P verschijnt in het display van de betreffende kookzone.

Na 5 minuten schakelt de Boost functie automatisch terug naar het ingestelde vermogen.

 

Zodra er ook een andere kookzone ingeschakeld wordt, vervalt de Boost functie van de eerder geselecteerde kookzone. De Boost functie kan dus alleen worden gebruikt wanneer er slechts één kookzone actief is.

 

In dat geval zal het vermogen van de tweede kookzone automatisch verminderd worden. De nodige vermogensvermindering zal getoond worden door het knipperen van de betreffende kookzone. Het display knippert gedurende 3 seconden en gedurende die tijd kunnen er aanpassingen gedaan worden voordat het vermogen automatisch wordt verminderd.

 

EEN KOOKZONE UITSCHAKELEN

Selecteer de kookzone die u uit wilt schakelen door op de bijbehorende toets te drukken. Raak de - toets aan om het vermogen terug te zetten op O. Door tegelijkertijd op de toetsen + en - te drukken, gaat het vermogen direct op O.

Als de kookzone heet is, zal in het display een H) staan in plaats van O.

 

ALLE KOOKZONES TEGELIJK UITSCHAKELEN CD

Om alle kookzones in één keer uit te schakelen, drukt u op de AAN/UIT toets. Op het display van alle kookzones die nog heet zijn, staat een H.

 

Verlichting

Houd "l" ingedrukt om de witte modus te krijgen.

 

Druk in de witte modus op "S-' om warm wit te krijgen, druk op "S+" om koel wit te krijgen. Druk in de kleurmodus op "S+/S-" voor controle over de verzadiging. Wanneer u op "M" drukt, kan S+/S- de snelheid van de dynamische modi aanpassen.

 

Om alle RGBW-lampen in één keer te dimmen of de kleur te wijzigen, drukt u eerst op "Master ON". Om dit met individuele lampen te doen, drukt u eerst op "Zone ON", ten tweede, kies de kleur of helderheid volgens de kleurring of helderheidsring.