Flevo Lodge 1 t/m 4

Mobiele gaskachel

De kachel heeft 3 verschillende verwarmingsstanden: laag (1 vlam), middel (2 vlammen) en hoog (3 vlammen).

 1. Draai de gaskraan van de gasfles 1 tot 2 slagen open
 2. Druk de bedieningsknop van de kachel naar stand laag (1 vlam) en houd de knop ingedrukt
 3. Druk vervolgens op de ontstekingsknop totdat de kachel ontsteekt
 4. Houd de knop vervolgens 10-15 seconden ingedrukt totdat de kachel brandt

Wanneer de kachel eenmaal brandt, kun je de kachel middels de draaiknop naar stand middel of hoog draaien.

Om de kachel uit te zetten, draai je de draaiknop naar OFF en sluit je vervolgens de gaskraan van de gasfles af. De kachel is enkel uit te zetten door de gasfles geheel af te sluiten.

Is de gasfles leeg, meld dit bij de receptie zodat de fles vervangen kan worden!

 

Combimagnetron

Opwarmen in de magnetron

 1. Druk op de knop ‘magnetron’ en op het display verschijnt P100. Druk herhaaldelijk op de knop magnetron om het wattage te wijzigen of doe dit met de draaiknop.
 2. P100 -P80-P50-P30-P10
 3. Druk op de knop START/+30 sec. om de instelling van het wattage te bevestigen.
 4. Draai de knop om de juiste kooktijd in te stellen. De kooktijd kan van 0.05 tot 95.00 ingesteld worden.
 5. Druk op de knop START/+30 sec. om de instelling van de kooktijd te bevestigen en de magnetron te starten.

Grillen of combinatie

 1. Druk op de knop GRILL/COMBI en op het display verschijnt G-1. Druk herhaaldelijk op de knop GRILL/COMBI om het programma te wijzigen of doe dit met de draaiknop G-1, C-1, C-2, C-3 of C-4
 2. Druk op de knop START/+30sec. om de instellingen van het programma te bevestigen.
 3. Draai de knop om de juiste tijd in te stellen
 4. Druk nogmaals op de knop START/+30sec. om het programma te starten.

Extra: Als de grill ingesteld is op bijvoorbeeld 10 minuten dan zal er 2 keer een piepsignaal klinken halverwege de grilltijd om aan te geven dat het gerecht omgedraaid moet worden. Sluit de deur als het gerecht gedraaid is en druk op de knop START/+30sec. om het gerecht verder te grillen.

G-1 = Grill
C-1 = Magnetron en Hete Lucht
C-2 = Magnetron en Grill
C-3 = Grill en Hete Lucht
C-4 = Magnetron en Grill en Hete Lucht

Hete lucht met voorverwarmen
Het koken met hete lucht werkt hetzelfde als een traditionele oven. De magnetron wordt niet gebruikt. Voordat het gerecht in de oven geplaatst wordt, adviseren we de oven voor te verwarmen.

 1. Druk op de knop ‘hete lucht’ en op het display knippert 150°C
 2. Druk herhaaldelijk op de knop ‘hete lucht’ om de temperatuur te wijzigen of doe dit met de draaiknop.
 3. Druk op de knop START/+30sec. om de temperatuur te bevestigen.
 4. Druk nogmaals op de knop START/+30sec. om het voorverwarmen te starten. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, zal het piepsignaal 2 keer klinken om je eraan te herinneren dat het gerecht in de oven te plaatsen. De ingestelde temperatuur zal knipperen.
 5. Plaats het gerecht in de oven, sluit de deur en stel met de draaiknop de gewenst tijd in.
 6. Druk op de knop START/+30sec. om het bakken te starten.

Extra: er kan geen baktijd ingesteld worden totdat de ingestelde voorverwarmtemperatuur bereikt is. Zodra de oven voorverwarmd is, moet de deur geopend worden om de baktijd in te stellen. Als er na 5 minuten nog geen tijd ingesteld is, zal de oven stoppen met voorverwarmen. Het piepsignaal klinkt 5 keer en het display springt terug naar de klok.

Ontdooien

 1. Druk 1 keer op de knop ‘ontdooien’ om te ontdooien op gewicht. In de display verschijnt d-1.
 2. Selecteer met de draaiknop het gewicht van het te ontdooien voedsel. Het gewicht moet tussen de 100 en 2000 gram zijn.
 3. Druk op de knop START/+30sec. om het ontdooien te starten.
 4. Druk 2 keer op de knop ‘ontdooien’ om te ontdooien op tijd. In het display verschijnt d-2.
 5. Selecteer met de draaiknop de gewenst ontdooitijd.
 6. Druk op de knop START/+30sec. om het ontdooien te starten.

Kinderslot
De combimagnetron is voorzien van een kinderslot. Daarmee blokkeer je de complete bediening en kan het apparaat niet per ongeluk aangezet worden.
Activeren: Druk gedurende 3 seconden op de knop STOP. Er klinkt een lange pieptoon en op de display verschijnt 
Ontgrendelen: Druk gedurende 3 seconden op de knop STOP. Er klinkt een lange pieptoon en het teken verdwijnt van het display.

 

Vaatwasser

Laad de vaatwasmachine op de juiste manier in:
De onderste korf is voor ronde en diepe voorwerpen zoals pannen met lange stelen, deksels, borden, schalen en het bestekmandje. De bovenste korf is voor kopjes, schotels, mokken, kommen en glazen. Wijnglazen en glazen met een hoge voet moeten tegen de rand van het rek of tegen de glazensteun worden geplaatst en mogen niet tegen andere voorwerpen aanleunen. Dunne, smalle voorwerpen kunnen in het middelste gedeelte van de korf geplaatst worden. Het bestekmandje is voor bestek. Let daarbij op dat je messen en vorken met scherpe punten naar beneden in de bestekmand plaatst. Zet lepels met een tussenruimte in de bestekmand zodat ze niet tegen elkaar aan komen en goed schoon kunnen worden.

WAARSCHUWING: zorg bij het plaatsen van het vaatwerk dat de sproeiarmen vrij rond kunnen blijven draaien!

Gebruik de afwasblokjes welke je bij aankomst van de receptie hebt ontvangen, gebruik nooit afwasmiddel! Plaats het afwasblokje in het reservoir voordat je de machine start.  Druk op de ontgrendeling als het klepje gesloten is, plaats het afwasblokje en schuif het klepje dicht.

De vaatwasmachine aan en uit zetten

 1. Selecteer het gewenste programma met de programmakeuze-knop. Het lampje in de Start/Pauze-knop gaat aan
 2. Zet de machine aan door op de Start/Pauze-knop te drukken. Het lampje in de Start/Pauze-knop gaat uit en het indicatielampje bij de functie Wassen gaat aan.
 3. Het verloop van het programma kun je zien via de indicatielampjes op het bedieningspaneel. Als de vaatwasser bezig is met wassen, spoelen of drogen, zal het indicatielampje blijven branden. Tijdens het drogen zal de vaatwasser weinig tot geen geluid maken, gedurende 40 tot 50 minuten. Wanneer het indicatielampje Klaar oplicht, is het programma beëindigd.
 4. Zet de machine uit door de programmakeuze-knop op de stand . te draaien!

Tip! Open de deur op een kier als het wasprogramma klaar is en wacht enkele minuten met het leeg maken van de machine. Het vaatwerk is nog heet en kan door de hitte breken. Laat daarom het vaatwerk enkele minuten afkoelen en het zal ook beter drogen!